Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Новини

Роль освіти у самореалізації сучасної особистості

Роль освіти у самореалізації сучасної особистості

У рамках проекту керівництва Університету культури «Весна-реформ» на ФЕПІТ відбувся круглий стіл «Роль освіти у самореалізації сучасної особистості». Метою конференції було обговорення проблем і перспектив розвитку освітніх інновацій в Україні.

Під час наукового заходу були розглянуті такі актуальні питання: проблеми та перспективи сучасної освіти; нові гуманітарні виклики; посилення ролі практики у формуванні компетентностей майбутніх фахівців; позитивний досвід КНУКіМ у реформуванні освіти.

Розпочала обговорення щодо освітньої тематики декан ФЕПІТ, доктор економічних наук, доцент Кафедри економіки Олена Тимошенко. Вона акцентувала на вдосконаленні якості вищої освіти в Україні, питаннях еміграції студентської молоді до європейських країн, а також – необхідності реформ в освітній сфері.

Наукове товариство, яке зібралось за круглим столом, підкреслило актуальність круглого столу в умовах освітньої євроінтеграції і представило ряд тематичних доповідей:

  • «Основні напрями модернізації освіти в Україні. STEM-освіта – майбутнє, що втілює синтез науки та мистецтва» – Сергій Леонідович Лондар, в. о. директора інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор.
  • «Реформування напрямів управління освітою» – Ігор Анатолійович Балуба, начальник відділу педагогічної та післядипломної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
  • «Інновації в правовому регулюванні освітнього процесу. Принципи розробки та впровадження в Україні системи освітньої аналітики» – Юрій Миколайович Сафонов, заступник директора Інституту модернізації освіти Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор.

  • «Роль економічної освіти в умовах реформування системи управління державними фінансами» – Володимир Володимирович Жук, заступник начальника Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – начальник управління бухгалтерського обліку та звітності, Національна поліція України.

  • «Вплив переломного періоду у встановленні держави на освіту та формування світогляду сучасної молоді. Структурна трансформація національної економіки та роль освіти в цих процесах» – Сергій Аркадійович Єрохін, ректор Національної академії управління, доктор економічних наук, професор, почесний доктор (Honoris Causa) Брюссельського Вільного університету підприємницьких наук і технологій (Doctor of Business Administration of Universite libre des sciences de l’entreprise et des technologies de Bruxelles).
  • «Активне впровадження в освіту сучасних інформаційних технологій для забезпечення сталого розвитку України» – Олександр Володимирович Риженко, голова державного агентства з питань електронного урядування України.

  • «Особливості працевлаштування випускників вищих начальних закладів на вітчизняних підприємствах в умовах нової макроекономічної реальності. Вимоги роботодавців до сучасної освіти» – Олександр Михайлович Полянчук, управляючий партнер консалтингово-рекрутингової компанії Alex Polin International.
  • «Вагома роль освіти в самореалізації сучасної особистості неможлива без самореалізації навчальних закладів» – Михайло Юрійович Чернишев, директор Інституту вільної економіки.

У межах наукових доповідей відбулись дискусії щодо стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, розроблення організаційного і правового механізму її функціонування з урахуванням інновацій, скерованих на успішну реалізацію сучасної особистості.

По закінченні заходу підбили підсумки круглого столу, який став ще одним кроком до вирішення практичних завдань, пов’язаних з удосконаленням рівня освіти в Україні та необхідністю формування фінансово-економічної грамотності і нового економічного мислення у випускників вишів.

Найближчі події

Мы в facebook