Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Новини

"Магістратура з публічного управління та адміністрування"

"Магістратура з публічного управління та адміністрування"

Кафедра правознавства забезпечує підготовку магістрів з публічного управління та адміністрування.

Вступні іспити:

1. Іноземна мова

2. Іспит з фаху

Прийомна комісія: м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса) 36, ауд. 413

Тел.: (063) 707-64-23 консультує Маложон Олена Іванівна

 Кафедрою забезпечується всебічне вивчення сучасних тенденцій і перспектив розвитку публічного управління, формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі публічного управління та адміністрування, що надає можливість випускникам самостійно розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та професійно надавати адміністративні послуги.

Професорсько-викладацький колектив кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями, які забезпечують навчальний процес на належному професійному рівні відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Місія кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють необхідним рівнем професійних компетенцій в галузі публічного управління та адміністрування відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, Міністерства культури України на основі тісної інтеграції освітнього, наукового, виробничого та інноваційного процесів.

Студенти проходять виробничу, переддипломну практики та стажування за фахом. База практики: департаменти, управління та відділи Міністерств України та інших органів центральної виконавчої влади; департаменти, управління та відділи органів місцевого самоврядування; апараті Верховної Ради України; прокуратурі та судах України; науково-дослідних інститутах