Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Викладачі кафедри Правознавства

Мотлях Олександр Іванович

Завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових досліджень – кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Є автором та співавтором понад 150 наукових, навчальних та науково-методичних праць. Більшість наукових публікацій присвячені науково-технічному приладу поліграфу та результатів дослідження з його використанням, зокрема у кримінальному судочинстві. 

Олександр Іванович брав безпосередню участь і надалі займається питаннями законотворчої діяльності України. Мотлях О.І. має членство у двох спеціалізованих вчених радах по захисту наукових дисертацій, а саме: Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України та К 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України. Також є членом трьох Всеукраїнських громадських організацій: Асоціації кримінального права України, Колегії поліграфологів України та Українське козацтво. 

Олександр Іванович практикуючий поліграфолог, заслужений юрист України. Його життєве кредо: ініціативність, креативність, відповідальність.

 

Поплавська Мирослава Володимирівна

Кандидат юридичних наук, магістр державного управління

Заступник декана факультету економіки, права та інформаційних технологій, юрист, магістр державного управління, кандидат юридичних наук.

Кандидатську дисертацію захищала у Інституті законодавства Верховної Ради України за спеціальністю цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Практикуючий юрист у сфері цивільно-правових відносин та у сфері реєстрації бізнесу. Викладає дисципліни: Нотаріат, Міжнародне право, Цивільний процес, Складання цивільно-процесуальних документів, Проблеми здійснення і захисту цивільних прав. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

Маложон Олена Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства

Має досвід роботи в Державній пенітенціарній службі України, де працювала у відділі екстрадиції, передачі засуджених та виконання актів Президента України з питань помилування.

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах з питань інтелектуального та авторського права. Досліджує історичні аспекти становлення та розвитку держави і права України.

Викладає дисципліни: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, юридична риторика, авторське право та суміжні права. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Дзюбенко Олена Леонідівна

Кандидат юридичних наук, доцент, магістр державного управління

Дзюбенко Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент, магістр державного управління.

Закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «Юрист». Проходила стажування у поліцейських школах міст Eichstätt та Nürnberg (Німеччина).

Кандидатську дисертацію захистила в Київському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.

Має досвід роботи в органах внутрішніх справ – працювала дізнавачем відділу дізнання Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, старшим викладачем кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських, науково-практичних конференціях та семінарах. Сфера наукових інтересів – юридична техніка відомчої нормотворчості, актуальні питання цивільного та сімейного права, державне регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні.

Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць, в тому числі автор монографії «Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні», співавтор навчального посібника «Актуальні проблеми цивільного права і процесу» та методичних рекомендацій «Методика нормотворчої діяльності вищих навчальних закладів МВС України».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – понад 10 років.

Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Господарське право», «Сімейне право», «Актуальні питання публічного права». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

Бурдоносова Марина Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства

Автор наукових праць у провідних фахових виданнях, а також виданнях, що індексуються у міжнародних номенклатурних базах «Scopus» та «IndexCopernicusInternational». Учасник розробки стандартів вищої юридичної освіти, організованого Українською асоціацією маркетингу у рамках проекту USAID «Справедливе правосуддя».

Має великий досвід роботи в органах внутрішніх справ - працювала помічником слідчого; оперуповноваженим відділу боротьби з економічною злочинністю; старшим оперуповноваженим управління боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми.

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Основи Римського приватного права», «Актуальні проблеми теорії та філософії права». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт. 

E-mail: marina-13b@ya.ru

 

Корецький Сергій Миколайович

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства

Є співавтором колективної монографії «Загальна та спеціальна профілактика наркоманії і ВІЛ/СНІДу», першого в Україні підручника «Соціологія права» та низки наукових статей з проблем кримінології, соціології та соціології права. 

Має досвід роботи в органах внутрішніх справ України, працював начальником докторантури та ад'юнктури Національної Академії внутрішніх справ України.

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладає дисципліни:: кримінальне право, конфліктологія, юридична психологія. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт. 

E-mail: serg-koretckiy@yandex.ua

 

Ткаченко Василь Іванович

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства

Має великий досвід роботи у сфері адвокатури, також працював начальником юридичного відділу ряду підприємств, начальником відділу банку та директором інвестиційної компанії по інвестуванню в будівництво. Приймав участь у законодавчій діяльності Верховної.

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах з питань господарського права та процесу, основ підприємницького права, інвестиційної діяльності, банківського та фінагнсового права тощо.

Викладає дисципліни: господарське право та процес, банківське право, фінансове право. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

 

Ткачова Наталія Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор кафедри правознавства

Член-кореспондент Академії економічних наук України. Фахівець в галузі розробки механізмів державного управління антикризовим розвитком, забезпечення економічної безпеки. Сфера наукових інтересів - маркетинг і логістика. Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, в тому числі: навчальних посібників з грифом МОН: «Мотивация и поведение потребителей», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг інновацій і технологій», «Основи маркетингу», «Менеджмент». Автор монографій: «Стан енергозбереження в промисловості України», «Актуальні проблеми забезпечення економічної незалежності України», «Инновационный потенциал в контексте повышения инвестиционной привлекательности Донецкого региона», «Інноваційна складова економічної безпеки держави», «Механізми державного регулювання регіональної економічної безпеки», «Антикризове управління економічною безпекою».

Викладає дисципліни: «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Стратегія національного управління», «Політичний маркетинг у публічній сфері», «Соціологія управління».

 

Казанська Олена Олександрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри правознавства, завідуюча лабораторією професійно-практичної підготовки

Фахівець в галузі державного управління. Є автором понад 40 наукових та навчальних праць, у тому числі 7 навчально-методичних посібників: «Практикум з логістики», «Логістичний менеджмент», «Оптимізація логістичних рішень», «Інформаційна логістика» «Теорія організації галузевих ринків», «Митна справа», «Механізми регулювання ринку послуг».

Викладає дисципліни: «Моделювання та прийняття рішень в публічному управлінні», «Публічне управління в економічній сфері», «Електронні послуги в публічній сфері».

 

 

Бутник Олена Олександрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри правознавства

Фахівець з питань державної служби, механізмів державного управління. Автор близько 30 наукових та навчальних праць, у тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН у співавторстві: «Документне забезпечення діяльності організації» та «Кадрове діловодство».

Викладає дисципліни: «Державна інформаційна політика», «Комунікативна діяльність в публічному управлінні», «Етика в публічній службі», «Теорія і практика управління», «Державне управління».

Вільчинська Ірина Юріївна

Доктор політичних наук, професор кафедри правознавства

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, конституціоналізму,   гармонізації законодавства України до стандартів ЄС, правових аспектів політики тощо.

Викладає дисципліни: політологія, Конституційне право України, Конституційне право зарубіжних країн. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт. 

E-mail: poisk.07@list.ru