Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Кафедра Правознавства

Професійні можливості державних службовців

Професійні можливості державних службовців

Професійні можливості державних службовців

До основних професійних компетентностей випускників відносяться:

Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного врядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації.Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів.Здатність організувати систему е-документообігу в організації.Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного управління та адміністрування.Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості.Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.Згідно з Класифікатором професій для магістрів з публічного управління та адміністрування основними первинними посадами є:

1) посади державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;

2) посади в органах місцевого самоврядування;

3) посади в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

4) посади фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбутковий статус;

5) управлінські та адміністративні посади в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.