Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Кафедра Правознавства

Історія кафедри правознавства

Історія кафедри правознавства

Кафедра правознавства створена у 1996 році і має свою багатогранну історію. Потужно розвиваючись, у 1999 році на її основі було сформовано юридичний факультет, який включав в себе кафедри теорії та історії держави і права, цивільного права та процесу та кафедру правосуддя і працював в такому форматі 17 років. 

Наразі кафедра правознавства входить до складу факультету економіки, права та інформаційних технологій КНУКіМ та здійснює підготовку юристів за освітніми рівнями «бакалавр права» та «магістр права». 

Запорукою якості навчального процесу є високопрофесійні науково-педагогічні працівники з великим досвідом практичної роботи у різних сферах правової діяльності. Студенти мають змогу не лише отримати якісну теоретичну базу, але й перейняти практичний досвід загалом, та зокрема у формі експериментальних судових засідань, спілкування з провідними суддями та юристами України, мають змогу відвідувати органи державної влади та управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України тощо). 

Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування для закріплення отриманих знань практичними навичками, що також дає можливість зарекомендувати себе у відповідній установі та отримати професійні зв’язки, які безумовно знадобляться у майбутньому. Цьому сприяє налагоджена університетом мережа проходження студентами стажування і практики в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб’єктів господарювання та у приватних адвокатів. 

Отож, мета кафедри правознавства: створення умов для зростання професійних конкурентоздатних кадрів з високим рівнем правової культури, та спроможних відповідати вимогам часу в умовах динамічного розвитку суспільства.