Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Кафедра Економіки

Історія кафедри економіки

Історія кафедри економіки

Кафедра економіки має свою багатогранну історію. У 80-х роках була утворена кафедра економіки культури, яка здійснювала економічну підготовку студентів з питань економічної діяльності закладів культури. З розширенням підготовки студентів і поглибленням процесів організації і управління діяльності закладів культури у 1985 році в Київському державному інституті культури кафедра економіки культури була реорганізована у кафедру організації, управління і економіки культури. 

Реорганізація Київського державного інституту культури (з 1998 року) визначалася появою нових напрямів підготовки студентів, що обумовило утворення Київського державного університету культури і мистецтв. У зв’язку із становленням і формуванням менеджменту як науки в Україні та розширенням фахової підготовки студентів виникла необхідність підготовки фахівців з цього напряму. Тому кафедра економіки соціально-культурної сфери була визначена як базова для підготовки спеціалістів з менеджменту та економіки і в 1999 році перейменована на кафедру менеджменту, де економіка була визначена як секція в складі кафедри.

Наразі кафедра економіки входить до складу факультету економіки, права та інформаційних технологій КНУКіМ та здійснює підготовку економістів за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». 

Запорукою якості навчального процесу є високопрофесійні науково-педагогічні працівники з великим досвідом практичної роботи у різних сферах економічної діяльності. Студенти мають змогу не лише отримати якісну теоретичну базу, але й перейняти практичний досвід загалом, та зокрема у формі спілкування з провідними економістами України, мають змогу відвідувати органи державної влади та управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, НБУ тощо). 

Щороку студенти проходять практику економічного спрямування для закріплення отриманих знань практичними навичками, що також дає можливість зарекомендувати себе у відповідній установі та отримати професійні зв’язки, які безумовно знадобляться у майбутньому. Цьому сприяє налагоджена університетом мережа проходження студентами стажування і практики в органах державної влади і місцевого самоврядування, в економічних  підрозділах суб’єктів господарювання.

Отож, мета кафедри економіки: створення умов для зростання професійних конкурентоздатних кадрів з високим рівнем професійної культури, та спроможних відповідати вимогам часу в умовах динамічного розвитку суспільства.

 

Найближчі події

Мы в facebook