Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Деканат

Цілеспрямоване та завжди усміхнене керівництво факультету

Керівництво факультету

Тимошенко Олена Володимирівна

 Декан факультету економіки, права та інформаційних технологій, доктор економічних наук, доцент кафедри економіки

Є фахівцем у галузі фінансової математики, податкової системи, державних фінансів. Займається дослідженням актуальних питань розвитку фінансової науки. Приймає активну участь у науково-дослідній роботі на замовлення Міністерства фінансів України. За високий професіоналізм та наукові здобутки нагороджена Почесними грамотами Вінницького міського голови та Міністерства фінансів України.

На кафедрі економіки забезпечує високий теоретичний та методичний рівень викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки «Фінанси», «Економічна діагностика», «Фінанси підприємств». Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

Поплавська Мирослава Володимирівна

Заступник декана факультету економіки, права та інформаційних технологій, магістр державного управління кандидат юридичних наук.

Заступник декана факультету економіки, права та інформаційних технологій, юрист, магістр державного управління, кандидат юридичних наук.

Кандидатську дисертацію захищала у Інституті законодавства Верховної Ради України за спеціальністю цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Має широке коло наукових інтересів та приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Практикуючий юрист у сфері цивільно-правових відносин та у сфері реєстрації бізнесу. Викладає дисципліни: Нотаріат, Міжнародне право, Цивільний процес, Складання цивільно-процесуальних документів, Проблеми здійснення і захисту цивільних прав. Консультує з питань написання магістерських та бакалаврських робіт.

Завідувачі кафедр

Мотлях Олександр Іванович

Завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових досліджень – кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Є автором та співавтором понад 150 наукових, навчальних та науково-методичних праць. Більшість наукових публікацій присвячені науково-технічному приладу поліграфу та результатів дослідження з його використанням, зокрема у кримінальному судочинстві. 

Олександр Іванович брав безпосередню участь і надалі займається питаннями законотворчої діяльності України. Мотлях О.І. має членство у двох спеціалізованих вчених радах по захисту наукових дисертацій, а саме: Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України та К 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України. Також є членом трьох Всеукраїнських громадських організацій: Асоціації кримінального права України, Колегії поліграфологів України та Українське козацтво. 

Олександр Іванович практикуючий поліграфолог, заслужений юрист України. Його життєве кредо: ініціативність, креативність, відповідальність.

 

Солоха Дмитро Володимирович

Завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор

Коло наукових інтересів: - дослідження теоретико-методологічних засад і практики організації ефективного функціонування та управління соціально-економічними системами, забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання в довгостроковій перспективі в умовах ринку та невизначеності на основі синергетичного підходу.

Основні дисципліни, що викладає: «Фандрайзинг у сфері культури», «Менеджмент», «Економічна теорія».

Практична діяльність: Академік Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії, відповідальний редактор наукового журналу «Інтелект ХХІ», голова президії ГО «Інститут проблем конкуренції», член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких 19 колективних, 3 - одноосібних монографії, 4 підручника і 3 навчальних посібника, рекомендованих МОН України, 11 праць у зарубіжних виданнях. Є членом спеціалізованої вченої ради с захисту дисертацій економічного профілю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Северодонецьк). 

Чайковська Олена Антонівна

Завідувач кафедри комп’ютерних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: фахівець з питань впровадження та використання мультимедійних технологій навчання та створення електронних освітніх ресурсів, автор мультимедійної енциклопедії «Українські музичні інструменти». Активно займається питаннями розвитку інтелектуальних систем і мультимедіа-технологій у галузі мистецтва та гуманітарній сфері, зокрема: створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них; розвиток електронного культурно-освітнього і наукового простору; розвиток взаємодії соціокультурних інститутів в електронному просторі; нові технології візуалізації інформації.

Олена Антонівна - член Експертної ради при Державній акредитаційній комісії України (2009-2013), голова Робочої групи «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі» Комітету з питань освіти Української Федерації Інформатики, член Робочої групи «Інформаційні технології в освітньому менеджменті» Технічного комітету «Освіта», член оргкомітету Міжнародної Олімпіади «IT-Universe», член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, член Співтовариства ІТ-директорів України, голова представництва Фонду ECDL в Україні, член Асоціації Europeana Network.